Үйлдвэрлэлийн компани СолеВит
Абакан, ст. Пушкина, 213д
+7 (3902) 22‒56‒09, +7 (923) 210‒60‒50
bey.k@mail.ru

6 сараас дээш настай тугаланд зориулсан «Уурагжуулсан СолеВит премикс М 63-2» бүтээгдэхүүн

6 сараас дээш настай тугаланд зориулсан «Уурагжуулсан СолеВит премикс М 63-2» бүтээгдэхүүн

«СолеВит премикс М63-2 протеиновый»  - 6 сараас дээш настай тугал, үхэрт зориулсан «Уурагжуулсан СолеВит премикс М 63-2» бүтээгдэхүүн (нэг үхэрт хоногт 30-130г)

Давуу тал:  

«Нас гүйцсэн үхэрт зориулсан хамгийн хурдан шингэх уураг»

Тэжээлээс авах жингийн нэмэгдлийг хурдасгах ба  сүүний гарцыг нэмэгдүүлдэг энэ нь тэжээлд шивтэрийн шүү нэмж өгсөнтөй холбоотой.  Микро организмд нэн шаардлагтай аммиак ходоод гэдсэнд хүргэгдэн микроорганизмын хурдацтай хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлдэг ба тэдний тусламжтайгаар гэдсэнд шингэдэг. Бүтээгдэхүүний найрлагад Бейскийн орд газрын монтмориллонит (улаан шавар) орсон бөгөөд энэ нь хоол боловсруулалтыг хэвийн байлгахад тусалдаг. Хүхэр, магни, кальци нь бие махбодийн бүтэц бүрэлдэхэд болон сүүний нийлэгжилтэд оролцдог.  Энэ долооцыг тэжээлтэй хэрэглэснээр хоногийн дундаж жингийн нэмэгдлийг  25-40%, сүүний гарцыг 10-25% нэмэгдүүлдэг.  Энэ нь гэдэсний булчирхайн микрофлорыг хурдацтай хөгжүүлэх, амьтанд амархан нэвтрэх бичил уураг бэлтгэхтэй холбоотой юм.  Иод, селений агууламж нэмэгдүүлж өгснөөр бодисын солилцооны үйл явцад эерэг нөлөө үзүүлж, төл малын  эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, дархлааг дэмжиж өвчин эмгэг тусахгүй.

Хэрэглэх заавар:

Шахдасыг үхэр хүрэхүйц газар байрлуулж, уух усаар хангана.

Хадгалах заавар:

Хуурай газар 2 жил хадгална.

Сопутствующая бүтээгдэхүүн Үхэр Профи

Дуудлага захиалах